„Złota krew”

Czy wiecie, że jedynie 43 osoby na Świecie posiadają tę wyjątkową grupę krwi? Dlaczego złota krew jest taka wyjątkowa i dlaczego o niej piszemy? Zapraszamy do lektury!

Historia

Grupy krwi odkrył austriacki lekarz Karl Landsteiner w 1901 roku. Wprowadził on system AB0, który związany jest z występowaniem na powierzchni czerwonych krwinek specjalnych białek nazwanych później antygenami.

Na zdjęciu: Karl Landsteiner w swoim laboratorium w instytucie patologii Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Za swoje osiągnięcie naukowiec otrzymał w 1930 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. W późniejszym czasie dwaj inni naukowcy: Ludwik Hirszfeld i Emil von Dungern kontynowali badania i wprowadzili także grupę AB. W 1928 roku oznaczenia A,B,0 i AB zaproponowane przez Hirszfelda zostały przyjęte na całym świecie.

Niezwykła tkanka

Krew jest niezwykłą mieszaniną wielu niezbędnych nam do życia elementów. Jest tzw. płynną tkanką! Wiedzieliście o tym? W naszym organizmie możemy wyróżnić wiele rodzajów tkanek jak np. tkanka kostna budująca kości, tkanka nerwowa budująca naszą sieć nerwową, czy tkanka mięśniowa budująca nasze mięśnie. Każda tkanka to układ wzajemnie oddziałujących komórek konkretnego rodzaju. To właśnie zgodnie z tą definicją krew klasyfikujemy jako tkankę, ponieważ zawiera ona komórki – komórki krwi takie jak:

  • erytrocyty – czyli krwinki czerwone, które zawierają barwnik hemoglobinę odpowiedzialną za transportowanie tlenu do wszystkich tkanek ciała oraz usuwanie z naszego organizmu dwutlenku węgla,
  • leukocyty – czyli krwinki białe, które są odpowiedzialne za ochronę organizmu przed infekcjami,
  • trombocyty – czyli komórki płytkowe tzw. płytki krwi, które zawierają w swoim wnętrzu enzymy potrzebne do procesu krzepnięcia krwi.

Wszystkie te krwinki zanurzone są w osoczu czyli plazmie, która stanowi ok. 55% objętości krwi. Składa się ona głównie z wody, rozpuszczonych w niej białek takich jak albuminy, czynniki krzepnięcia, czy różne białka odpornościowe oraz niewielkiej ilości innych składników.

Widok poszczególnych składników krwi pod mikroskopem elektronowym (w bardzo dużym powiększeniu). fot. National Cancer Institute

Krew jest niezwykła nie tylko ze względu na swoje właściwości, ale także funkcje. Oprócz transportu tlenu i dwutlenku węgla, rozprowadza po naszym organizmie substancje odżywcze, odprowadza produkty przemiany materii, a także bierze udział w procesach odpornościowych.

Złota krew, czyli brak antygenu Rh

Główne antygeny krwi oznaczamy jako A i B. Są to białka obecne na powierzchni czerwonych krwinek. Grupa A ma tylko antygeny A, grupa B, tylko antygeny B, grupa AB ma je oba, natomiast 0 nie ma ich wcale. Oprócz wspomnianych A i B istnieje jeszcze jeden ważny antygen obecny na powierzchni czerwonych krwinek, który oznaczamy literą D. Jeżeli ktoś ma w swojej krwi antygen D określany jest jako Rh+. Osoba, która nie posiada tego antygenu określana jest jako Rh-. Znajomość czynnika Rh jest niezbędna, gdy chcemy przetoczyć krew, przeszczepić narząd, a także w przypadku ciąży, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia tzw. konfliktu serologicznego. Konflikt serologiczny ma miejsce, gdy matka dziecka ma grupę Rh-, a dziecko Rh+.

krew złota antygen Rh

Czynnik Rh oprócz antygenu D określa jeszcze około 49 innych antygenów! Tak jest ich wiele! Istnieją osoby, które nie mają ŻADNEGO z nich! Ich Rh jest zerowe, a krew nazywana ZŁOTĄ KRWIĄ. Jest to jednak tylko wyjątkowa nazwa i nie jest związana z kolorem krwi;)

Jeśli chcecie dokładnie poznać zasady dziedziczenia grup krwi zapraszamy Was do nabycia naszej świetnej karcianki „GRUPY KRWI”!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *